31.05.2017 tarihli ve 30082 sayılı resmi gazetede yayımlanan binaların gürültüden korunması hakkında yönetmelik kapsamında mimari akustik raporlar, belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında kalan yerlerde inşa edilecek resmi ve özel her türlü yapı, kamuya açık tesis, işletme ve binalarda insanların maruz kaldığı ulaşım, sanayi, yapım ve insan kaynaklı gürültüler, yapı içinde oluşan komşuluk gürültülerini kontrol atına alması ve gürültünün olumsuz etkilerini en aza indirmek için hazırlanan proje ve raporlardır.

01.06.2018 tarihi ile yapı ruhsatı almak için Akustik Proje (rapor) zorunlu hale getirilmiştir.

Akustik Projelerinizi Ortahisar Harita bünyesinde yaptırabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir