PLANKOTE NASIL HAZIRLANIR

Plankote nedir? Plankote kısaca, projelere altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır. Harita mühendisleri tarafından değişik ölçme yöntemleri ile hazırlanan, arazinin topoğrafik yapını gösteren bir harita türüdür. Plankote, Devamı…

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul Devamı…

PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ

PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan ve plânı bulunmayan alanlardaki yapılaşmaların fen, sağlık ve çevre şartlarına Devamı…

AKUSTİK PROJE

31.05.2017 tarihli ve 30082 sayılı resmi gazetede yayımlanan binaların gürültüden korunması hakkında yönetmelik kapsamında mimari akustik raporlar, belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında kalan yerlerde inşa edilecek resmi ve özel her türlü yapı, Devamı…

İmar Barışı süresi uzatıldı!

İmar Barışı (affı) süresi 15.06.2019 tarihine kadar uzatıldı. Yapılarınızı ruhsatlı hale getirmek için bize başvurun. Ayrıntılı bilgi için lütfen arayın. İMAR BARIŞI NEDİR? İmar mevzuatı ve ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşların imar Devamı…