Plankote nedir?

Plankote kısaca, projelere altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır. Harita mühendisleri tarafından değişik ölçme yöntemleri ile hazırlanan, arazinin topoğrafik yapını gösteren bir harita türüdür. Plankote, resmi evraklar için kullanılacaksa arazinin bulunduğu il, ilçe, köy, pafta numarası, ada ve parsel bilgileriyle birlikte; arazide bulunan mevcut yol, bina, şev, direk, çeşme gibi sembollerle tanımlanan nesnelerle birlikte belirli aralıklarla arazinin mevcut kotları gösterilmektedir.

Plankote nasıl yapılır?

1) Trigonometrik yükseklik ve kutupsal koordinat ölçme yöntemi ile: Bu yöntem ile her 3-5 metre’de bir arazinin belirtilen yöntemlerle kotlarının alınması, hesaplanması ve uygun ölçekte çizilmesidir.

2) Karelajlı plankote: Bu yöntemde arazi hassasiyet kriterine göre her 3-5 metre’de bir çakılan kazıklarla kare ağına bölünür. Daha sonra bu kare ağında geometrik nivelman yapılmak sureti ile her bir kazığın mm hassasiyetinde kot değerleri hesaplanır.

Plankote ölçümü hangi cihazlar ile yapılır?

Plankote ölçümleri, günümüzde GPS veya Total Staion (Elektronik Takometre) olarak adlandırılan cihazlar yardımı ile kolayca yapılabilmektedir. Plankote ölçüm aralığı, ölçüm yapan kişinin belirlediği ölçeğe bağlıdır. Sahanın 3-5 metre aralıklar ile (X, Y, Z) olarak belirlenen değerleri, ölüm cihazları ile okunur. Krokiler gerek duyulması durumunda çizilebilir. Arazide çizilen krokiler, haritacıların karmaşık alanlarda yaptıkları ölçümlerde kolaylık sağlamaktadır.

Plankote hangi programlar ile hesaplanır?

Arazi ortamında okunarak ölçüm cihazlarına kayıt edilen veriler, ofiste ortamında bilgisayara aktarılmı yapılır. Daha sonra bu verilerden elde edilen noktalar, gerekli olan bir CAD programı yardımı ile açılarak çizimi yapılır. Programlar yardımıyla hesaplanarak oluşturulan plankote krokisi 1/100, 1/200, 1/500 veya 1/1000 ölçeklerinde alınan çıktıları müşterilere teslim edilmektedir. Çizimlerin sayısal ortamda istenmesi durumunda ise AutoCAD (.dxf veya .dwg) veya NetCAD (.ncz) dosya yapılarında teslimi yapılabilmektedir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir