AKUSTİK PROJE

31.05.2017 tarihli ve 30082 sayılı resmi gazetede yayımlanan binaların gürültüden korunması hakkında yönetmelik kapsamında mimari akustik raporlar, belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında kalan yerlerde inşa edilecek resmi ve özel her türlü yapı, Devamı…