PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ

PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan ve plânı bulunmayan alanlardaki yapılaşmaların fen, sağlık ve çevre şartlarına Devamı…